IMSP SR Cimislia
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
Secţia Consultativă
Luni-Vineri 8.00-16.00
Pauză  13.00-14.00
Zi liberă sîmbătă, duminică
Serviciul de staţionar 24/24 ore
8.00-18.00 activitatea programată
18.00-8.00 servicii de urgenţă
Telefoane de contact:
Hotline (373 241) 22339
Anticamera (373 241) 22391
Fax (373 241) 22391
E-Mail:
Consultant srcimislia@ms.md
Web admin serghei.traci@ms.md

 

Resurse umane  Posturi vacante

Posturi vacante

 • Canditati admisi
 • Alt personal
 • Posturi vacante 2018

  IMSP Spitalul raional Cimișlia anunță concurs pentru ocuparea locurilor de munca vacante.

  Depunerea dosarelor pînă la data de 30.06.2018

  Funcțiile:

  Nr.

  Denumirea funcţiei pentru concurs

  (clic pe specialitate pentru detatlii)

  Nr.de unităţi vacante

  1

  Medic radiolog /imagist

  secția radiologie

  2

  2

  Medic endocrinolog 

  secția consultativă

  1

  3

  Medic internist 

  secția consultativă  

  2

  4

  Medic internist

  secția terapie generală

  2

  5

  Medic laborant 

  secția laborator

  1

  6

  Medic obstetrician-ginecolog   

  secția consultativă

  1

  7

  Asistent medical

  spitalul raional

  6

  8

  Moaşă

  secția obstetrică şi ginecologie

  2

  9

  Felceri-laboranţi  

  secția laborator

  2

  10

  Kinetoterapeut

  Secția  reabilitare

  1

  11

  Medic anesteziolog - reanimatolog

  Secția ATI

  1

  12 Medic diagnostic functional Cabinetul diagnostic functional 1
  13 Medic morfopatolog serviciul morfologic 1
  14 Medic pediatru sectia pediatrie 1
  15 Medic infectionist sec. boli contagioase 1
  16 Medic reabilitolog sec. reabilitare 2
  17 Tehnician radiolog secția radiologie 1
  18 Medic Cardiolog sec. terapie generala 1
  19 Medic Sectia transfuzie singelui Sectia de transfuzie a singelui 1
  20 Medic narcolog Sectia consultativa 1
  21 Medic urgentist UPU 4
  22 Medic oftalmolog sectia consultativa 1
  23 Medic ORL sectia consultativa 1
  24 Medic oncolog sectia consultativa 1

  Alt personal            

      tel. 0241 22391, cab 82, Lidia Josu

  Instituţia oferă tinerilor specialişti:

  1. Cămin
  2. La salariu de bază cumulări

  În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1345 din 30 noiembrie 2007 "Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice" tinerilor specialişti cu studii medicale, care s-au angajat la lucru îndată după repartizarea Ministerului Sănătăţii li se alocă facilităţi:

  • Indemnizaţie unică în mărime de 30 mii lei pentru medici și 24 mii lei pentru specialisti cu studii medii speciale, care se achită cîte 6 mii lei după expirarea primei luni şi ulterior la finele fiecărui an de activitate.
  • Compensaţie lunară a costului a 30 kw de energie electrică şi compensarea anuală a costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirei cu gaze.

  Cerinţele faţă de candidaţi

  Condiţii generale:

  ·         deţine cetăţenia Republicii Moldova;

  ·         deţine cetăţenia altor state,dar domiciliu în RM şi permis de lucru în RM;

  ·         posedă limba romană scris şi vorbit;

  ·         sînt în capacitate deplină de exerciţiu;

  ·         au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţii medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  ·         nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, incompatibilă exercitarea funcţiei;

  ·         cunoaşte şi utilizează calculatorul;

  ·         îndeplinesc condiţile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

  ·         îndeplinesc condiţile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

              Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea  postului vacant sînt stabilite în FIŞA postului.

  Dosarul candidatului va include:

  a)      cerere de înscriere la concurs;

  b)      copia actului de identitate;                                                                

  c)       copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;                                                   

  d)     copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, dupăcaz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

  e)      cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care, să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care  candidează;

  f)       adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

  g)      curriculum vitae;

  h)      copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

  i)        două  referinţe de la locurile anterioare de lucru.              

   

  Dosarele vor fi recepţionate direct pînă la ora 17.00, la adresa MD 4100, or.Cimişlia, str.Alexandru cel Bun nr.135, clădirea policlinicii, etajul IV , administrația