IMSP SR Cimislia
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
Secţia Consultativă
Luni-Vineri 8.00-16.00
Pauză  13.00-14.00
Zi liberă sîmbătă, duminică
Serviciul de staţionar 24/24 ore
8.00-18.00 activitatea programată
18.00-8.00 servicii de urgenţă
Telefoane de contact:
Hotline (373 241) 22339
Anticamera (373 241) 22391
Fax (373 241) 22391
E-Mail:
Consultant srcimislia@ms.md
Web admin serghei.traci@ms.md

 

Activitatea financiară  2011  Simetru I

Simetru I

Analiza îndeplinirii devizului de venituri şi cheltuieli al instituţiei Medico-Sanitare

Din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

 

Indicii

Plan anual precizat

Plan precizat 6 luni

Venituri/cheltuieli de casă

Dat cred.

Dat debet

Diferenţă

I. Venituri, total

16 218 905 7 854 341 7 437 498 0 225 140 -191 703
     inclusiv:

1. Suma contractuală 16 198 905 7 844 341 7 426 294 0 225 140 -192 907
2. Dobînda sporită la soldurile băneşti 20 000 10 000 11 204

1 204
3. Alte venituri 0 0 0

0
II. Cheltuieli, total 16 667 759 8 431 843 7 253 805 1 006 721 25 284 196 601
     inclusiv:

1. Retribuirea muncii 8 514 397 4 109 603 3 239 607 672 205 0 197 791
       din ele:

Fondul de bază a salariului 8 514 397 4 109 603 3 239 607 672 205 0 197 791
Bonificaţie pentru indicii de calitate 0 0 0 0 0 0
2. Alimentarea pacienţilor 843 243 383 155 381 132 24 465 0 -22 442
3. Medicamente 2 370 402 1 155 522 934 407 64 544 0 156 571
4. Alte cheltuieli, total 4 939 717 2 783 563 2 698 659 245 507 25 284 -135 319
     inclusiv:

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 1 904 951 918 527 858 193 145 233 0 -84 899
Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 289 884 139 776 109 745 24 881 0 5 150
 Materiale de construcţie pentru reparaţie 140 000  70 000  60 378  9 622 
 Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi 35 000  8 750  8 750 
 Perfecţionarea cadrelor 158 589  79 294  105 218  4 940  -20 984 
 Transportul 136 000  68 000  62 794  5 206 
 Gaze 876 213  627 686  662 735  1 607  -36 656 
 Energia electrică 606 566  355 861  357 681  35 347  -37 167 
 Apa şi canalizarea, salubritatea 34 070  17 035  11 647  3 957  1 431 
 Telefon 47 364  23 682  22 657  3 242  491  -1 726 
 Inventar moale 60 000  30 000  40 410  -10 410 
 Alte cheltuieli 284 080  132 245  153 201  31 240  19 853  -32 343 
 Fond de rezervă 367 000  312 707  354 000  58 707 
    inclusiv:             
Procurarea mijloacelor fixe 367 000 312 707 254 000

58 707
Raparaţia capitală a mijloacelor fixe 0 0 0 0 0 0
III. Soldul mijloacelor băneşti

1. La începutul anului 448 854 448 854 448 854


inclusiv rezerve

57 414


2. La sfîrşitul perioadei de gestiune

632 547


inclusiv rezerve
0 0

 
             
             

Analiza îndeplinirii devizului de venituri şi cheltuieli al Instituţiei Medico-Sanitare

Din mijloacele speciale

 

Indicii

Plan anual precizat

Plan precizat 6 luni

Venituri/cheltuieli de casă

Dat cred

Date debet

Diferenţa

I. Venituri, total 1 650 000 825 000 739 655 0 19 781 -65 564
    inclusiv:            
1. Suma contractuală 1 650 000 825 000 709 397 0 19 781 -95 822
2. Dobînda     3 049 0 0 3 049
3. Alte venituri     27 209     27 209
II. Cheltuieli, total 1 989 102 1 001 386 541 109 50 220 0 410 057
    inclusiv:            
1. Retribuirea muncii 891 000 445 500 149 723 41 705 0 254 072
     din ele:            
  Fondul de bază a salariului 891 000 445 500 149 723 41 705 0 254 072
  Bonificaţie pentru indicii de calitate            
2. Alimentarea pacienţilor 44 480 22 240 6 290 242 0 15 708
3. Medicamente 181 000 90 500 72 081 0 0 18 419
4. Alte cheltuieli, total 872 622 443 146 313 015 8 273 0 121 858
    inclusiv:            

Contribuţiii de asigurări sociale de stat obligatorii

182 344 91 172 50 247 2 858 0 38 067
Primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 27 748 13 874 3 578 1 095 0 9 201
Materiale de construcţie pentru reparaţie 0 0 0 0 0 0
Reparaţia curentă a mijloacelor fixe efectuată de terţi 0 0 0 0 0 0
Pefecţionarea cadrelor 17 820 8 910 10 055 618 0 -1 763
Transportul 0 0 0 0 0 0
Gaze 61 600 35 728 43 390 0 0 -7 662
Energia electrică 49 800 24 900 25 461 3 074 0 - 3 635
Apa şi canalizarea, salubritatea  5 400 2 700 1 821 628 0 251
Telefon 0 0 0 0 0 0
Inventar moale 0 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli 42 130 22 972 22 972 0 0 0
Fond de rezervă 485 780 242 890 155 491 0 0 87 399
    inclusiv:            
Procurarea mijloacelor fixe 461 361 218 471 131 072

0

0 87 399
Reparaţia capitală a mijloacelor fixe 0 0 0 0 0 0
Procurarea mijloacelor fixe din mijloace speciale 0 0 0 0 0 0
Reparaţia capitală a mijloacelor fixe din mijloace speciale 24 419 24 419 24 419   0 0
III. Soldul mijloacelor băneşti            
1. La începutul anului 281 472 281 472 281 472      
inclusiv rezerve    
zoom

 Noutaţi


10/07/2018

Posturi vacante