IMSP SR Cimislia
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
Secţia Consultativă
Luni-Vineri 8.00-16.00
Pauză  13.00-14.00
Zi liberă sîmbătă, duminică
Serviciul de staţionar 24/24 ore
8.00-18.00 activitatea programată
18.00-8.00 servicii de urgenţă
Telefoane de contact:
Hotline (373 241) 22339
Anticamera (373 241) 22391
Fax (373 241) 22391
E-Mail:
Consultant srcimislia@ms.md
Web admin serghei.traci@ms.md

 

Activitatea financiară  2010  Simestru I

Simestru I

Veniturile şi Cheltuielile de casă ale IMSP Spitalul Raional Cimişlia

pe simestru I 2010 din FAOAM   

                   Venituri de casă  (mii lei)                       

 

Tipul veniturilor Planificat        Realizat          Îndeplinit (%)
Diferenţa de plan (+/-)
Venituri Total 7669,3 7572,3 98,8% -97,0
Inclusiv: AMS 6064,0 5996,0 98,9% -68,0
AMSA 1589,7 1566,4 98,6% -23,3
Dobînda 15,6 9,9 63,5% -5,7
Sold la început 702,5      

Cheltuieli de casă ale Instituţiei pe simestru I 2010 (mii lei)

 

Denumirea articolelor % din venit Planificat Realizat % îndeplinirii Diferenţa de plan (+/-)
Cheltuieli Total   8027,6 7842,5 97,7% +185,1

Salarizarea (din FAOAM,

inclusiv Secţia consultativă

Spital

50,8% 3896,0 3950,0 101,4%

-54,0

-60,3

+6,3

Contribuţii la buget 12,4% 1032,4 1037,2 100,5% -4,8
Total 63,2% 4928,4 4987,2 101,2% -58,8
Medicamente 13,4% 1121,5 1077,6 96,1% +43,9
Alimentaţia pacienţilor 4,6% 381,7 378,8 99,3% +2,9
În total 81,2% 6431,6 6443,6 100,2% -12,0
           
Total alte cheltuieli 18,8% 1596,0 1398,9 124,6% +197,1
Energie electrică 3,4% 289,5 312,2 107,9% -22,7
Gaze 4,7% 400,1 513,6 128,4% -113,5
Transport 0,9% 68,0 54,4 80,0% +13,6
Canalizare 0,2% 16,0 16,4 102,5% -0,4
Telecom 0,4% 28,8 28,3 98,3% +0,5
Reparaţii capitale          
Procurarea utilajului (fond de rezervă) 2,8% 228,3 - 0% +228,3
Perfecţionarea cadrelor 1,0% 78,1 47,4 60,7 +30,7
Alte 5,4% 487,2 426,6 87,6% +60,6

 Venituri şi Cheltuieli de casă ale IMSP Spitalul Raional Cimişlia

pe simestru I 2010 din Mijloace Speciale + Fondator

Venituri de casă  (mii lei)

 

Tipul veniturilor Planificat Realizat Îndeplinit (%) Diferenţa de plan (+/-)
Venituri Total 775,1 750,4 96,9% -24,7
Servicii cu plată 550,0 640,2 116,4% +90,2
Alte venituri      inclusiv Fondator        43,0             36,0         

     +43,0       +36,0

Fondatorul 225,1 67,2 30,0% -157,9
Sold la început 100,6      

 Cheltuieli de casă ale Instituţiei pe simestru I 2010 (mii lei)

 

Denumirea articolelor % din venit Planificat Realizat % îndeplinirii Diferenţa de plan (+/-)
Cheltuieli Total   670,0 568,1 84,8% +101,9

Salarizarea (Mijloace speciale,

inclusiv Spital

47,0% 300,0 278,3 92,8%

+21,7

+21,7

Contribuţii la buget 6,3% 39,8 26,0 65,4% +13,8
Total 53,3% 339,8 304,3 89,6% +35,5
Medicamente 9,4% 64,1 89,6 140,0% -25,5
Alimentaţia pacienţilor 3,3% 22,2 19,4 87,4% +2,8
În total 66% 426,1 413,3 97,0% +12,8
           
Total alte cheltuieli 34,0% 243,9 154,8 63,5% +89,1
Energie electrică 2,9% 20,4 17,1 83,9% +3,3
Gaze 3,8% 27,8 25,6 92,1% +2,2
Transport          
Canalizare 0,3% 2,0 2,3 115,0% -0,3
Telecom          
Reparaţii capitale 9,1% 67,2 33,6 50,0% +33,6
Procurarea utilajului 17,9% 126,5 65,3 51,7% +61,2
Perfecţionare          
Alte     10,9   -10,9

Remunerarea angajaţilor în IMSP Spitalul Raional Cimişlia

pe simestru I 2010 comparativ cu simestru I 2009

 

  Salariu mediu pentru o funcţie ocupată Salariu mediu pentru o persoană fizică
  2009 2010 % 2009 2010 %
Total pe instituţie 2023 2082 103 2478 2486 100
inclusiv medici 3351 3468 103 4571 4825 105
a/m 2147 2120 99 2664 2507 94
infermiere 1085 1146 106 1279 1282 100
alte persoane 1590 1728 108 1803 1982 109
Total spital 1980 2032 103 2503 2494 99,6
inclusiv medici 3693 3806 103 5578 5999 107
a/m 2140 2133 100 2814 2627 94
infermiere 1108 1164 105 1317 1329 100
alte persoane 1567 1699 108 1768 1938 109
Secţia consultativă 2157 2228 108 2411 2466 102
inclusiv medici 2883 3027 105 3473 3652 105
a/m 2174 2080 96 2252 2183 97
infermiere 932 1024 109 1035 998 96
alte persoane 1657 1820 109 1912 2123 109