IMSP SR Cimislia
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
Secţia Consultativă
Luni-Vineri 8.00-16.00
Pauză  13.00-14.00
Zi liberă sîmbătă, duminică
Serviciul de staţionar 24/24 ore
8.00-18.00 activitatea programată
18.00-8.00 servicii de urgenţă
Telefoane de contact:
Hotline (373 241) 22339
Anticamera (373 241) 22391
Fax (373 241) 22391
E-Mail:
Consultant srcimislia@ms.md
Web admin serghei.traci@ms.md

 

Servicii  Promovarea Sanatatii  Materiale informative  Ziua Mondiala de Preventie a Sinuciderii

Ziua Mondiala de Preventie a Sinuciderii

Anual omenirea pierde aproape un milion de vieţi omeneşti din cauza sinuciderii, număr ce depăşeşte decesele prin omucidere, iar tentativele de suicid non-fatale sunt şi mai frecvente.

Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului este un moment propice pentru a inspira oamenii să depună eforturi pentru dezvoltarea a noi metode creative de eradicare a stigmatizării.  În comportamentul recomandat pentru prevenirea suicidelor în genere şi la persoanele cu maladii mintale în special, stigmatul nu are loc. Acţiunile de prevenire a sinuciderii nu vor avea impact atât timp câtă va fi abordat fenomenul stigmatizării.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a identificat sinuciderea drept aria prioritară pentru promovarea la nivel global a sănătăţii mintale, urmărind maximizarea nivelului de cunoştinţe despre suicid, influenţarea opiniei publice şi elaborarea de strategii de prevenţie adaptate la contextul fiecărei ţări.

Pentru Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului din 10 septembrie 2013, Asociația Internațională pentru Prevenirea Suicidului (IASP) şi Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au ales sloganul - „Stigmatizarea: Un obstacol major pentru prevenirea suicidului”. El vine să sensibilizeze societatea asupra unei alte laturi a problemei, şi anume că tendinţele suicidare sunt asociate şi maladiilor psihice, iar acestea în următorii 20 de ani vor reprezenta 25% din povara bolilor în lume, devansând chiar şi pe cele de cancer şi cardiovasculare.

În Republica Moldova în anul 2012 au fost înregistrate 517 cazuri de suicid (în 2011 – 502 cazuri). S-a majorat numărul sinuciderilor printre  copiii cu vârsta  de pâna la 17 ani: de la 17 cazuri în 2011 -  la 24 cazuri în 2012.

 Suicidul este suprimarea bruscă şi deliberată a propriei vieţi şiconstituie consecinţa unui complex de factori socio-culturali. Această manifestare are un risc mai mare de apariţie în timpul perioadelor de criză socio-economică, familială sau individuală (de exemplu, pierderea unei persoane dragi, şomajul, probleme de onoare, fenomene legate de vârstă, de boli incurabile, dependența de substanțe, tulburări psihice, lipsa de suport şi izolarea socială a individului, multiplii factori depresivi etc).

Lipsa accesului la îngrijiri adecvate - multe persoane cu boli mintale, care-şi pun capăt zilelor, nu contactează serviciile de sănătate sau cele sociale pentru a fi ajutate în momentele de criză - amplifică aşa-zisul fenomen al stigmatizării (dezonorarea, dispreţuirea, condamnarea), sau al atitudinii negative faţă de persoanele cu boli mintale.

Atitudinile negative trebuie depăşite, deoarece împiedică acordarea îngrijirii optime şi sprijinului persoanelor în criză. Stigmatizarea este şi motivul de bază pentru discriminare, fiind vorba despre restricții nefondate sau ilegale la nivel personal, comunitar sau instituțional, impuse persoanelor cu boli mintale sau celor cu comportament suicidar. Incriminarea acestuia, întâlnită în multe țări, poate servi ca factor descurajator pentru persoanele care au nevoie de îngrijire şi susţinere (fără a fi judecate sau penalizate în situație de criză) atunci când solicită ajutor profesionist sau încearcă să revină la rolurile lor sociale normale, să beneficieze de tratament într-un episod de boală sau de criză.

            În ţara noastră există Servicii de sănătate prietenoase tinerilor şi Centre comunitare de sănătate mintală , care acordă asistenţa medicală în prevenirea suicidului.